Norsk suggestopediforening

Lær språk på en effektiv og morsom måte!

Hvordan lærer vi best?

FOTO: Ingjerd Martinsen

med musikk, bevegelse, kunst og fantasi

i kreativ samhandling med andre

når vi forstår sammenhengen

gjennom lek

når vi bruker alle sansene

når vi konsentrerer oss men slapper av

10.05.2018

I juni tilbyr Elverum Folkehøyskole kurs i suggestopedi både steg 1 og steg 3.

Her er invitasjon til steg 1.

Her er invitasjon til steg 3.

13.03.2018

Trainer og mangeårig fagansvarlig for suggestopedistudiet - Barbro Thorvaldsen - har nå produsert 21 pedagogiske plakater som kan brukes i norskopplæringen, sammen med eller uavhengig av hennes bøker: Leseglede, Skriveglede og Mottaksboka.

Plakatene selges i
A-pakke: Nivå A1-A2 -
11 ulike motiver

B-pakke: Nivå A2-B2
10 ulike motiver

Samlepakke: A+B-pakke
21 ulike motiver

Se mer info på Barbros forlags hjemmeside:
magnolia-barbrothorvaldsen.no

 

10.12.2017

Nå har du muligheten til å delta 31.januar – 3. februar 2018!

Vi har igjen fått låne lokaler av Podium jobb og karrieresenter på Skøyen i Oslo. Lokalene passer godt til våre kurs.

De siste kursene har vært helt fulle. I mars 2017 var kurset overbooket med 21 på venteliste. Det er stor interesse for denne språkopplæringen. Vi har allerede fått mange henvendelser om deltakelse på kurs.

NB: Det er en tydelig økning i antall henvendelser i det siste etter FAFO rapporten datert 31.10.2017; Introduksjon og norskopplæring. Hva virker – f...

08.07.2017

Steg 2A og 2B i Elverum

Tid :                 lørdag 7.- søndag 8. oktober 2017

og lørdag 6.-søndag 7. januar 2018

(alle dager fra kl. 0900 – 1700)

Sted:               Elverum Folkehøgskole Elverum FHS

Lærer:             Anna Cramer og/ eller Susan Ege Andersen

Kursvert:         Suggestopedilærer Susan Ege Andersen, tlf. 92494112...

16.02.2017

Det har vært etterspørsel etter et kurs i Oslo. Nå arrangerer Lozanovmetoden dette

i samarbeid med Podium jobb og karrieresenter på Skøyen i Oslo.

Nå har du sjansen til å lære å snakke litt av et nytt språk på fire dager og samtidig lære deg litt om en språkopplæringsmetode som elevene dine vil oppleve som motiverende og gledesfylt. Metoden bygger på helhet og variasjon av virkemidler. Måler er å øke elevenes læringspotensial og mestring av ny kunnskap.

På begynnerkurset i Lozanovmetoden/suggestopedi får du selv oppleve hvor let...

Please reload

Norsk suggestopediforening

En forening for utdannede suggestopedilærere.

suggestopediforeningen@hotmail.com

© 2023 by Going Places. Proudly created with Wix.com