top of page

Dialoger

Suggestopedi er en metode som griper inn i alle deler av undervisningen. Det kreves også egne læreverk, eller dialoger, som er tilpasset arbeidsmåtene i metoden. Det er foreløpig utarbeidet tre ulike suggestopediske dialoger på norsk. 'Slektsstevne på Solstad gård', og 'Et godt liv i et lite land' ved Oslo VO, Rosenhof fra 2019; og 'Den lange reisen' ved Lozanovmetoden på norsk fra 2012.

Den lange reisen.JPG
Solstad_gård.JPG
Et godt liv i et lite land.JPG
bottom of page