Dialoger

Suggestopedi er en metode som griper inn i alle deler av undervisningen. Det kreves også egne læreverk, eller dialoger, som er tilpasset arbeidsmåtene i metoden. Det er foreløpig utarbeidet tre ulike suggestopediske dialoger på norsk. 'Slektsstevne på Solstad gård', og 'Et godt liv i et lite land' ved Oslo VO, Rosenhof fra 2019; og 'Den lange reisen' ved Lozanovmetoden på norsk fra 2012.

Norsk suggestopediforening

En forening for utdannede suggestopedilærere.

suggestopediforeningen@hotmail.com

© 2023 by Going Places. Proudly created with Wix.com