top of page

Om foreningen

Norsk suggestopediforening ble stiftet 10. mars 2010. Stifterne var suggestopedi-utdannede lærere fra Oslo som nettopp hadde fullført 30 studiepoeng videreutdanning i suggestopedi gjennom Høgskolen i Østfold.

Lærere som har fullført høyskolestudiet i suggestopedi i Norge, eller fullført Anna Cramérs kursrekke i Sverige, er velkomne som medlemmer.

For tiden har foreningen 50 medlemmer fra hele landet. Svenske suggestopedilærere er også velkomne som medlemmer.

Foreningens formål:
  • foreningen skal fremme Lozanovmetoden i undervisningen og ivareta faglige interesser for sine medlemmer

  • foreningen vil være et forum for inspirasjon og utvikling av materiell for sertifiserte lærere i metoden

  • foreningen ønsker å verne om den opprinnelige forskningsbaserte Lozanov-metoden. Det krever mye å ha suggestopedisk undervisning, og vi vil derfor skille mellom suggestopedi, og undervisning inspirert av suggestopedi.

 

Aktiviteter

Hvert år i mars/april arrangeres fagdag med generalforsamling. Fagdagene og workshopene er åpne for alle. Aktuelle tema er tips til aktiviteter og grammatikkleker i klasserommet, lesesirkel, møte med suggestopedi i andre land, utveksling av erfaringer og ideer. 

Styret møtes jevnlig.

Foreningens e-postadresse: suggestopediforeningen@hotmail.com

Else Bakkehaug

Styreleder

Else ble utdannet suggestopedilærer i januar 2015. Hun jobber i Svolvær kommune og har skrevet masteroppgave om bruk av suggestopedi i engelskundervisning.

E-post: elsebakkehaug@gmail.com

Tlf: 951 30 225

Heidi Johnsen

Styremedlem

Heidi ble utdannet suggestopedilærer våren 2016. Nå jobber hun som veileder og koordinator for norskfaget ved Hellerud skole i Oslo.

E-post: heimarjoh@gmail.com

Einar Amund Kartveit

IT-ansvarlig

Einar Amund ble også utdannet suggestopedilærer i januar 2015. Han jobber for tiden i Austrheim kommune nord for Bergen. Han får nå opplæring av Anna Cramér for å bli trainer i slik at han etter hvert kan lære opp nye suggestopedilærere. Han snakker portugisisk.

Tlf: 9505 8861

E-post: einaramund@gmail.com

Kristin Gjelsten

Kasserer

Jobber som norsklærer i voksenopplæringen i Lurøy kommune. Underviser også tospråklige elever i barneskolen. 

Pernille Malm Jensen

Sekretær

Pernille fullførte Anna Cramérs kursrekke i suggestopedi i 2015.

Please reload

FOTO: Einar Amund Kartveit

FOTO: Einar Amund Kartveit

FOTO: Einar Amund Kartveit

FOTO: Einar Amund Kartveit

bottom of page