top of page

Suggestopediske tekster, Oslo VO Rosenhof

Slektsstevne på Solstad gård

Suggestopediske tekster på bokmål og nynorsk for begynnere på alle spor. Tekstene er skrevet etter suggestopediske prinsipper og bygger også på Læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere 2012. De kan lett tilpasses den nye læreplanen av 2021.

Innhold:

Åtte tekster:   1           På stasjonen

                            2            På gården

                            3            Kveld og morgen

                            4            I byen

                            5            Lunsj

                            6            Ståle og Rakel

                            7            Gjestene kommer

                            8            Festen begynner

 

Tekstanalyse til hver tekst: Læringsmål, nye verb, substantiv og adjektiv i teksten, nye uttrykk i teksten

Oversettelser skriftlig og muntlig (lydfil) til tigrinja og arabisk. Oversettelser til engelsk, thai, vietnamesisk, urdu, kurmandji, somali, litauisk, ukrainsk og dari -  bare skriftlig.

QR-koder til lydfiler av tekstene i mindre deler: norsk og tigrinja/ norsk og arabisk. Hver tekst er delt i tre deler. De er lest inn setning for setning først på norsk og så på arabisk/tigrinja. Lydfilene ligger på youtube og kan spilles av hvor som helst ved å skanne qr-koder som hører til hver tekst. Både for lesere og ikke-lesere vil dette være til hjelp for forståelse, setningsbygning og uttale. Eksempel nederst: 1. del av tekst 1.

Sanger som handler om grammatiske eller innholdsmessige tema er laget til hver tekst. Innholdet i sangene er oversatt til noen språk.

 

 

 

  1. Et godt liv i et lite land

Suggestopediske tekster på bokmål viderekommende deltakere frem til B1. Tekstene er skrevet etter suggestopediske prinsipper og bygger også på Læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere 2012. De kan lett tilpasses den nye læreplanen av 2021.

Innhold:

Åtte tekster:   1           Ulikheter og fellesskap

                            2            Arbeid og ønsker

                            3            Kunnskap gir muligheter

                            4            Samliv og forståelse

                            5            Gjør din plikt, krev din rett

                            6            Sannhet og frihet

                            7            Livslang læring

                            8            En god fremtid

 

Tekstanalyse til hver tekst: Læringsmål, nye verb, substantiv og adjektiv i teksten, nye uttrykk i teksten

Ordlister til hver tekstside til engelsk, tigrinja, arabisk og kurmandji.

Sanger som handler om læringstema og innhold i tekstene, dessuten henvisning til andre aktuelle sangtekster.

Rikelig med autentiske tekster: dikt, noveller og fagstoff

 

Deling av tekstene:

Utdannete suggestopedilærere ved offentlige institusjoner kan benytte tekstene vederlagsfritt mot å legge inn minst to aktiveringer for hvert hefte.

Henvendelse til biblioteket på Oslo VO, Rosenhof v/bibliotekar Lorraine Ellen Jennings,                  e-post: lorraine.jennings@osloskolen.no

 

21.06.23

Astrid Raen, forfatter

Solstad_gård.JPG
Et godt liv i et lite land.JPG
bottom of page