Fagdag med variert program


Invitasjon til fagdag med Norsk suggestopediforening

Styret i Norsk suggestopediforening inviterer til fagdag 10.09.2022. Programmet liknar på den planlagte fagdagen i 2020 som ikkje blei gjennomført, men no med endå betre program!


Som ein del av styret sin strategi for å spre metoden og auka medlemstalet i foreininga, opner me i år fagdagen for alle lærarar, óg dei som ikkje er suggestopediutdanna.


Trekkplasteret er Jorunn Hetland som har ein doktorgrad i allmenn lingvistikk, er professor em. ved Høgskulen i Volda og suggestopediutdanna. Ho og førsteamanuensis em. Katrin Lunde (også språkforskar, også suggestopediutdanna, med doktorgrad i tysk språkvitskap) avslutta i juni 2021 eit forskingsprosjekt der Lozanov-metoden (suggestopedi) var utgangspunktet. Målet deira var å finna ut meir om korleis læring foregår i menneskehjernen. Resultata frå forskingsprosjektet er publiserte i rapporten

Nytt perspektiv på andrespråkslæring. En kritisk undersøkelse av Lozanov-metoden. Rapport fra forskningsprosjektet ‘Language learning and its neural correlates’. Høgskulen i Volda: Rapport nr. 109/2021. https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2755916


Funna deira kan seiast å støtta sterkt opp om metoden, og dette vil dei fortelje om på fagdagen. Stikkord for foredraget er implisitt/ubevisst læring, hjernens reservekapasitet, emosjonar og læring, mønsterlæring og læring av strukturar i språket. Dei har fått veldig gode tilbakemeldingar etter den svenske suggestopediakademin sitt etterutdanningstreff i oktober 2019.


Suggestopedilærarane Einar Amund Kartveit og Else Bakkehaug vil óg gi korte innblikk i korleis metoden påverker undervisning for ulike elevgrupper. Henholdsvis for spor-1 elevar og i engelskundervisning.

Lisa Hartmark er ei av svært få som fekk trainerutdanning av Lozanov. Ho vil fortelje om digital suggestopediundervisning.


Me treng å vera ei forening der me hjelper kvarandre til å nytta metoden i undervisninga vår. Det kanskje viktigaste me kan gjera er å laga og dela fleire aktiveringar, enten som spel eller andre undervisningstips. Tidlegare har me brukt søndagen til dette, men i år vil me samla alt på ein dag og nytta kvelden til dette. Målet er at alle skal få med seg fleire spel, utvida delingsplattformen vår på Google Disk, og bli meir kjend med kva som ligg der allereie.


Tid og program:

10.september

10.00 Kaffe og mingling.

10.30 Velkommen og kort introduksjon til suggestopedi.

10.45 Jorunn Hetland: Lozanov-metoden og hjernens nevrale nettverk.

13.00 Lønsj

14.00 Glimt av suggestopedi i praksis, ved Einar Amund Kartveit og Else Bakkehaug

15.30 Digital suggestopedi ved Lisa Hartmark.

16.30 Årsmøte

17.30 Middag

19.00 Google Disk og workshop


Pris:

Fagdag: Gratis

Det vil bli mulig å kjøpe seg både enkel lønsj og middag.

Påmelding: Påmelding skjer i dette skjemaet. Dersom det blir fullt vil medlemmer av suggestopediforeininga og andre suggestopedilærarar bli prioriterte.


Stad: Preståsen skole i Nannestad kommune, 15 min med buss frå Gardermoen.


You Might Also Like: