Norsk suggestopediforening

Lær språk på en effektiv og morsom måte!

Hvordan lærer vi best?

FOTO: Ingjerd Martinsen

med musikk, bevegelse, kunst og fantasi

i kreativ samhandling med andre

når vi forstår sammenhengen

gjennom lek

når vi bruker alle sansene

når vi konsentrerer oss men slapper av

18.11.2016

Suggestopedi er en språkinnlæringsmetode utarbeidet gjennom år med forskning av professor Georgi Lozanov, Sofia, Bulgaria. Metoden bygger på hjerneforskning om hvordan vi lærer best og inneholder både psykologiske og didaktiske aspekter. Suggestopedi er mye elevaktivitet (80% - 20%) og deltakerne begynner å anvende språket allerede fra første leksjon i aktiviteter som er utformet slik at alle lykkes.

Språket trenes med musikk, sang, rytme, rapp, bevegelse, tegning og ulike typer spill. Innlæringen skjer hurti...

31.03.2016

Sted: Rosenhof voksenopplæringssenter, Dynekilgata 10, Oslo


Kl. 10.00 - 10.20 Velkommen og orientering om dagen. Årets gjest og foreleser er Radostina Mihaleva fra Sofia, Bulgaria.

10.20 - 13.00: Short introduction to Suggestopedia - Desuggstopedia. Focus on the elaboration stage of the learing cycle. Elaboration techniques: What to do, how to do it and why. Examples on how to ensure smooth transition between text, posters, games and other activities in...

29.07.2015

Typisk for metoden

Typisk for metoden er bruk av klassisk musikk, kunst og stort og variert undervisningsmateriell. 
Samtidig som elevene opplever store forventninger så vil de også oppleve stor frihet. 
Med suggestopedimetoden vil også eleven oppleve mestring allerede fra første dag.

Metoden ble anbefalt av UNESCO så tidlig som i 1978.

Metoden

Suggestoppedi er en holistisk læringsmetodikk.

I norskundervisning for innvandrere er det gjort forsøk med godt resultat i forhold til å føre elevene raskt...

Please reload

Norsk suggestopediforening

En forening for utdannede suggestopedilærere.

suggestopediforeningen@hotmail.com

© 2023 by Going Places. Proudly created with Wix.com