top of page

Fagmøte om overganger


Suggestopediforeningen skal være et forum for inspirasjon for suggestopedilærere. Derfor vil vi fra 2023 gjennomføre fire årlige fagmøter der alle suggestopedilærere er inviterte. 16.januar hadde vi vårt første fagmøte, som startet med at Kristin Gjelsten og Else Bakkehaug innledet om temaet overganger. Deretter var ordet fritt for faglig diskusjon rundt temaet. Her kan du lese et utdrag av samtalen:


Et lite notat fra fagmøtet 16.01.23.

8 til stede.


Undervisningen i suggestopedi skal være behagelig og dynamisk, deltakerne opplever flyt der læreren er guiden de følger. Læreren er alltid godt forberedt og har klare mål og en plan for dagen, uten at det henger en plan med klokkeslett og tema i det suggestopedisk klasserommet.


Et viktig virkemiddel for å skape flyten er overganger. Hvordan går vi fra en aktivitet til den neste? Hvordan avslutter og begynner vi dagene? Dette er strengt tatt ikke overganger, men er en overgang på vei inn i suggestopedirommet og ut tilbake til verden.


Hvordan skaper vi som lærere opplevelsen av at undervisning er uten brudd, der en dag oppleves som en helhet? Hvilken betydning har overgangene for å skape ro, men ikke kjedsomhet? Aktivitet, men ikke stress? Er overgangene med på å regulere intensiteten i undervisningen?


I den suggestopediske utdanningen er det flere element som kan læres ved å øve for så å få tilbakemelding på gjennomførelse, som konsertlesning eller introduksjon. Overgangene derimot ligger på et vis under det konkrete, teoretiske som er undervisbart og kan læres. Overgangene opplever jeg at ikke blir vektlagt og diskutert så ofte, men ligger der som et av verktøyene som er viktig for å skape en helhet i undervisningen som består av mange deler. Er overgangen limet mellom delene som skaper helhet?


Else om praksis.

Tar ofte utgangspunkt i avslutningen av dagen – dit vi skal til slutt. Å begynne med en sang, eller ha ting i lomma som setter i gang tema. Eksempel: Tema: Norsk drikkevarer og kultur rundt det. Prat på morgenen om dato og ramse opp alle måneder. Skrev opp på tavla. Hvilken bokstav er felles? : r. Læreregel om at tran drikker vi i de måneden. Hvordan lagres tran: ei flaske. Annet produkt på flaske: Akevitt som fraktes verden rundt – linjeakevitt. Hvordan fraktes: Et skip. Typisk for flaske at du kan skru av en kork. Tre kjønn på substantiv. Formen på kork: rund – minner om et eventyr. Tegnet eventyret om Anna og Elsa (tegneeventyret om katta finnes på youtube) Tegningen blir en katt.


Barbro: Lozanov hadde ikke så direkte forslag til undervisning. Men han forutsatte at læreren klarte å gå mellom helhet og deler. Gode overganger er helt avgjørende.


Einar Amund: Det elevene er interessert i går gjennom det affektive filteret. Overganger tjener denne hensikten – at innholdet i undervisningen blir relevante slik at det går inn hos elevene.


Astrid: Bruke fantasiidentitetene til overganger.

Innlegg fra mange om hvordan det fungerer å ta imot deltakernes innspill og lede i den retningene man ønsker.


Barbro: Bruk det du har erfart av god undervisning selv. Bruk teknikker for å lage overganger: En bjelle, en sang, en hatt, et sjal.


Cathrine: om å benytte anledninger når de sier noe.


Einar Amund: Hvor sannsynlig er det at vi diskuterer på denne måten i et team på skolen? Ikke så sannsynlig – dette er noe sugg-lærere har felles.


Cathrine: Viktig å komme i gang med suggestopedi. Deltakerne forstår hva det dreier seg om etter hvert.

Barbro: Vær litt streng med ledelsen slik at vi kommer i gang alle på samme tid.


Kjersti: Bruk også lærerens egen fantasiidentitet som overgang. Fortell en historie om «familien» din.


Annie: Hva med dialoger – skriver dere selv?


Forslag til tema neste gang: Bruk av tegning, skrive dialoger, se på dialoger som finnes.


Ref: Astrid Raen

コメント


You Might Also Like:
bottom of page