top of page

Utsetjing av årsmøte og fagdag

Med bakgrunn i utviklinga dei siste dagane med spreiing av koronaviruset, har styret i Norsk suggestopedifo


rening tatt ei avgjerd om å utsetja årsmøtet og fagdagen i Oslo 21. og 22.mars. Vi er veldig lei oss for det, for dette har vi sett fram til, men opplever at det er nødvendig. Vi håper at dette ikkje får for store konsekvensar for dei som har bestelt reise og opphald.

Dei som har betalt for middagen kan be om å få refundert pengene ved å senda ein e-post med kontonr. til kristgjel@gmail.com.

Vi har altså ikkje avlyst, men utsett fagdagen, og har derfor allereie begynt å sjå på ny dato. Dei som var påmeldt, vil etter kvart få ny e-post med meir informasjon. Det vil óg bli ny påmelding.

Det vil og kome ny informasjon på denne nettsida.


You Might Also Like:
bottom of page