top of page

Kurstilbud om undervisning av analfabeter og deltakere på spor 1


Kurstilbud våren og høsten 2020 for suggestopedilærere

Tema: Undervisning av analfabeter og deltakere på spor 1.

Du kan velge deltakelse på første kurs:19. -20. mars eller 27.- 28. mars.

Det er samme innhold på disse dagene. Kurstilbudet vil bestå av totalt fire samlinger fordelt på to samlinger våren og to samlinger høsten 2020. Innholdet vil bestå av praktisk pedagogisk arbeid og en gjennomgang av resultatene av en pilot og et forskningsprosjekt høsten 2019.

Prosjektet heter: Language learning and its neural correlates.

Målet for prosjektet var å identifisere faktorer som har innflytelse på prosessering av læring i hjernen og undersøke systematisk hvordan disse faktorene påvirker praktisk språkopplæring.

Piloten var et samarbeid med Helsfyr VO, den frivillige organisasjonen LIN, Likestilling, Inkludering og Nettverk og Lozanovmetoden v/ Lisa Hartmark. Resultatene fra pilotundersøkelsen vil bli offentliggjort i en rapport som etter planen vil foreligge før sommeren.

Deltakerne ble delt i to grupper;

 • Gruppe A med regulær undervisning og standard norsk læreverk

 • Gruppe B med undervisning etter Lozanov-metoden.

Gruppe B: Kurset var i lokalene til LIN senteret på Furuset. Undervisningen var i tidsrommet: 1.september – 22. november 2019. Lærer på kurset var Lisa Hartmark.

Kursarrangøren kan foreløpig vise til følgende gode resultater for deltakerne i gruppe B som gikk opp til den muntlige prøven i norskopplæringen desember 2019:

 • Etter 10 uker bestod alle både analfabeter og spor 1 deltakere norskprøven på ønsket nivå.

 • Analfabeter som ikke kunne snakke norsk da piloten startet bestod A1

 • Deltakere uten – og med noe skolebakgrunn som snakket dårlig norsk, bestod A2.

 • Deltakerne sa at de lærte fort og at det var lettere å lære norsk ved å bruke denne metoden.

 • Noen deltakere kunne endelig søke om norsk statsborgerskap etter å ha bestått A2 muntlig.

Noen av kursets temaer for lærere våren og høsten 2020:

 • Hvordan bruke undervisningsmateriellet: «Drømmen til Leyla» + «Skattekisten til Leyla».

 • Hvordan foreta informasjon og testing av deltakerne før og etter kurset.

 • Hvordan bruke introduksjonen, konsertlesingen og aktiviteter som fremmer kommunikasjon.

 • Hvordan skape aktive deltakere i klasserommet

 • Teori og praksis – en gjennomgang av resultatene fra forskningsprosjektet ved forskerne.

 • Se på nærmere på hvilke faktorer som akselererer språkutviklingen hos deltakerne.

Påmelding fortløpende. Frist: 12. mars hvis ledig plass. Digital påmelding på www.suggestopedi.no

Kursavgift pr. samling: kr.2.600,- inkl. kaffe/te og frukt. Lunsj er ikke inkludert.

Kurssted: LIN senteret, Furuset senter 2 etg. (ta trappen/heisen ved Bakeriet)

T-banen til Furuset stasjon.

NB: LIN senteret er under flytting så lokaliteter er ikke på plass enda. Kommer tilbake med flere datoer når LIN har informasjon om dette.

You Might Also Like:
bottom of page