top of page

Invitasjon til fagdag og workshop for suggestopedilærere

Vi har den glede å invitere deg til en inspirerende og lærerik fagdag lørdag 18. mars 2017. Vi har lagt vekt på at fag/kursdagen skal være mest mulig «matnyttig» i vår lærerhverdag. Det vil også i år bli workshop dagen etter. Dagen i fjor hvor vi delte undervisningstips med hverandre har vi fått positive tilbakemeldinger på.

Sted: Kongshavn videregående skole. Kongsveien 30, 0193 Oslo. Trikk nr 18 eller 19 fra Jernbanetorget til Ekebergparken. 8 min.

Tidspunkt: 18. mars 2017 fra klokka 10.00 – ca. 17.00.

Kursavgift: 750,- kroner for medlemmer/ 900 kr,- for ikke-medlemmer. Lunsj og kaffe/te er inkludert i prisen.

Påmeldingsfrist: 1. februar – sendes pr mail til suggestopediforeningen@hotmail.com

Betalingsfrist: 20. februar (det blir sendt ut faktura pr mail)

Det er mulighet for å melde seg på i ettertid hvis det er ledige plasser.

Faglig innhold:

Vi har invitert to forelesere på årets fagdag:

Barbro Thorvaldsen:

Barbro er kjent for de fleste av oss. Hun er trainer i suggestopedi i Norge og har forfattet og vært medforfatter for flere lærebøker innenfor suggestopedi. Hun er nettopp kommet ut med en ny bok med undervisningstips basert på metoden. Mottaksboka – en bok for deg som vil snakke norsk.

■ for flyktninger og innvandrere i startgropa

■ en vennlig og effektiv startmotor

■ tar utgangspunkt i muntlige dialoger

■ bygger på hovedprinsippene i suggestopedisk metode

■ aktiviserer deltakerne fra dag 1

■ gir rask mestring og læreglede

■ er rikt illustrert

■ kan brukes av alle språkhjelpere og lærere

Vi vil få en presentasjon av boka som består av to komponenter, dialogbok og skrivebok, i tillegg blir vi å delta på en aktivitet for å prøve det ut selv.

Galina Spasova, Bulgaria.

Galina er en stor ressurs og mye brukt kursholder innenfor suggestopedi. Vi har spesielt bedt henne om å fokusere på hvordan en lager aktiviteter til en tekst. Vi har medlemmer som jobber med norskopplæring for flyktninger og innvandrere, men også medlemmer som jobber i ordinær skole med fremmedspråk. Hun kommer også til å delta på workshopen søndag, og vil ha med seg materiell/spill å vise frem der også i tillegg. Hun har sendt en detaljert beskrivelse av hva vi vil få på fagdagen. Her er et kort utdrag, og vi vil også delta i aktiviteter hos Galina.

Activation – reading and games - vocabulary, grammar and testing

I will show how we read and work on the text. Also activities and games from day 2, 3 and 4 of a lesson – i.e. games with easily found answers, games in which the answer should come from the students or could be found but not that easily, games for communication and games for creativity, as well as games for testing.

I will concentrate on activities which I do with texts, rather than physical ones, as this is what I have been asked to do mostly.

Conclusion:

Final words and time for questions

I can be very flexible with what I show, so if teachers are more interested in certain activities, I can skip some of the above and concentrate on what is of interest.

Also I can tell more about activities for maintenance of the achieved language level after the end of an intensive course, in case anyone would like to know.

Velkommen til fagdag!

Arendal 19. januar 2017

For styret i suggestopediforeningen

Eva Hanne Hansen

Leder

You Might Also Like:
bottom of page