top of page

INVITASJON TIL SUGGESTOPEDISK KURS STEG 1 PÅ ELVERUM FOLKEHØGSKOLE 26. - 29. JUNI 2016


Suggestopedi er en språkinnlæringsmetode utarbeidet gjennom år med forskning av professor Georgi Lozanov, Sofia, Bulgaria. Metoden bygger på hjerneforskning om hvordan vi lærer best og inneholder både psykologiske og didaktiske aspekter. Suggestopedi er mye elevaktivitet (80% - 20%) og deltakerne begynner å anvende språket allerede fra første leksjon i aktiviteter som er utformet slik at alle lykkes.

Språket trenes med musikk, sang, rytme, rapp, bevegelse, tegning og ulike typer spill. Innlæringen skjer hurtig og uten anstrengelse. Humor, glede og avspent konsentrasjon er viktige ingredienser.

Under kursdagene får deltakerne selv kjennskap til suggestopedi i rollen som innlærere i et suggestopedisk kurs i portugisisk. Det blir fire formiddager fulle med språkaktiviteter samtidig som deltakerne kan følge sin egen innlæring i portugisisk.

Tider:

søndag den 26.-onsdag den 29.. juni kl 0900 - 1600.

Sted:

Elverum Folkehøgskole (se hjemmeside www. elverumfhs.no)

Innhold:

Formiddagen; Suggestopedisk språkkurs i portugisisk.

Ettermiddagen; Gjennomgang av formiddagens aktiviteter, suggestopedisk teori samt diskusjoner

Kursholder:

Anna Cramer, Mariefred, Sverige. Hun er sertifisert suggestopediutdannet med 25 års erfaring. se hennes hjemmeside www.allasinnen.se

Priser;

kurs 4000,- kr

kurs m/ lunch 4400,- kr ( for eventuelle hjemmeboere)

4 overnatting i enkeltrom og full pensjon 4000,- kr

Andre opplysninger

Det vil bli arrangert et kurs for ferdig utdannete suggestopedilærere i samme tidsrom. Det vil således bli anledning til å høre om erfaringer disse har gjort seg.

Det vil bli tilbud om

- omvisning på skolen med henblikk på Kongens nei, tre dager i April, Kongerommet, Elverumsfullmakten mm.

- allsang i peisestua

- utflukter til Skogmuseet og Løiten Lysstøperi på kvelden for de som ønsker dette.

Påmelding

Bindende påmelding til post@elverumfhs.no innen 15. april. Opplysninger om navn, arbeidssted, adresse og hvor regning skal sendes, oppgis ved påmelding. For spørsmål kontakt Susan Ege Andersen, tlf. 92 49 41 12

Vi tar opp deltagere etter første mann til mølla prinsippet.

Med vennlig hilsen

Susan Ege Andersen

lærer

Per Egil Andersen

rektor

You Might Also Like:
bottom of page