Norsk suggestopediforening

Lær språk på en effektiv og morsom måte!

Hvordan lærer vi best?

FOTO: Ingjerd Martinsen

med musikk, bevegelse, kunst og fantasi

i kreativ samhandling med andre

når vi forstår sammenhengen

gjennom lek

når vi bruker alle sansene

når vi konsentrerer oss men slapper av

24.05.2019

Kursleder: Karense Foslien -fulgt av 44.000 innvandrere på Youtube!

Grunnkursene kan vise til strålende evalueringer. Lozanovmetoden som også kalles suggestopedi er anbefalt av UNESCO for undervisning av innvandrere på ulike nivåer, for elever som har fremmedspråk i skolen og for dyslektikere. Metoden bruker varierte aktiviteter som spill, dialoger, musikk, sang, kunst, fantasi, humor, etc.  Den brukes mest i språkopplæringen, men kan også brukes i andre fag. Kurset passer for alle aldre!

Hvorfor elsker voksne og barn metode...

19.02.2019

Vi har den store glede å invitere til en inspirerende og lærerik fagdag lørdag 23. mars 2018 og
workshop søndag 24.3


Som tidligere blir det lagt vekt på at fag/kursdagen skal være mest mulig «matnyttig» i vår
lærerhverdag. Det vil også i år bli workshop dagen etter. Se mer om den lengre ned.

Sted: Kongshavn vg. skole, Kongsveien 30, 0193 Oslo. Trikk 18 eller 19 fra Jernbanetorget til
Ekebergparken. Turen tar ca 8 minutter.

Tidspunkt: 23. mars 2018 fra klokka 10.00 – ca. 17-18.00 (inkludert årsmøtet)

24. mars fra klokka 10.00 – ca

K...

31.01.2019

Metodekurs opplevd fra elevens ståsted!

Kursleder: Karense Foslien – kjent blant tusenvis av innvandrere på Youtube!

Ønsker du å lære deg noe nytt i 2019? Kjenner du behov for å fornye din undervisning? Har du ikke hørt om Lozanovmetoden- suggestopedi? Bli med på et begynnerkurs! Flere hundre lærere har deltatt. Nå venter vi på deg. Vi kan garantere deg et unikt kurs som gir deg mye.

Kurset passer for lærere som jobber med språkopplæring i alle skoleslag inkludert voksenopplæring for innvandrere og spesialundervisning. 

Du vil bli...

31.01.2019

Suggestopedi er en språkinnlæringsmetode utarbeidet gjennom år med forskning av professor Georgi
Lozanov, Sofia, Bulgaria.


Metoden bygger på hjerneforskning om hvordan vi lærer best og inneholder både psykologiske og
didaktiske aspekter.


Suggestopedi er mye elevaktivitet (80% - 20%) og deltakerne begynner å anvende språket allerede fra
første leksjon i aktiviteter som er utformet slik at alle lykkes.


Språket trenes med musikk, sang, rytme, rapp, bevegelse, tegning og ulike typer spill. Innlæringen skjer
hurtig og uten anstrenge...

26.08.2018

Vad gester avslöjar om vuxnas språkinlärning.

Medlemmer i den norske suggetopediforeningen deltar til samme pris som medlemmer i den svenske Suggestopediakademin.

Mariannes forskningsområde er voksen andrespråksinlærning og flerspråklighet både med tale og gester; språkbearbeiding inkl. nevrologiske aspekter.

Vi regner med et stort antall deltakere, og for å kunne bestille lokaler i rett størrelse, send mail til både info@allasinnen.se og kasserer jhallenek@gmail.com.

Mer informasjon finner du her.

Please reload

Norsk suggestopediforening

En forening for utdannede suggestopedilærere.

suggestopediforeningen@hotmail.com

© 2023 by Going Places. Proudly created with Wix.com